• ikon
  Christian Seiler den 06-10-2017
  Kære forældre.
   
  I dag har vi haft besøg i klasserne fra Microsoft som har formidlet Red barnets oplæg omkring digital dannelse og at være gode venner på nettet.
  Det har været en rigtig spændende og lærerig dag for børn og personale.
  Forhåbentlig kan det give anledning til at fortsætte snakken derhjemme om adfærd på nettet. Jeg har vedhæftet medierådets forældreguide til inspiration.
   
  Mvh
  Christian      
   

Oplysninger

Skole

SFO

Elevgruppe

Sorgenfriskolen er en specialskole. Vi modtager børn med generelle indlæringsvanskeligheder, børn med vidtgående indlæringsvanskeligheder og børn med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser.
 
Vi har p.t.:
 
 • 7 klasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder (A-klasser) - elever med generel kognitiv funktionsnedsættelse
 • 6 klasser for børn med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser (C-klasser) - elever med normal begavelse
 • 1 klasse for børn med vidtgående indlæringsvanskeligheder (B-klasser) - elever med vidtgående kognitiv funktionsnedsættelse

Værdigrundlag

Sorgenfriskolen
- et godt sted at være, et godt sted at lære.
 
Vision
Sorgenfriskolen er en helhedsorienteret specialskole med en professionel
specialpædagogisk tilgang til arbejdet med eleverne.
Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barn og søger, i tæt samarbejde med
forældrene, at udvikle det så langt som muligt - både fagligt og socialt.
 
Vi fokuserer på trivsel, samarbejde og maksimal læring.
 
På Sorgenfriskolen bliver du set, hørt og udfordret.
 
Målsætning
At eleverne, efter endt skolegang på Sorgenfriskolen, står med de bedst
mulige forudsætninger for at gå videre ud i livet som hele og livsduelige
mennesker.

Mål og indhold

Fritidstilbuddet er opdelt i fire afdelinger. Vennely (indskoling), Henriksholm (indskoling), ST.TV (mellemtrin) og KLUB-1 (udskoling)

Vi arbejder med en udviklingsprogression i gennem de 4 afdelinger, hvor barnets almene- og personlige udvikling er det overordnede tema.

Der fokuseres på fire ”fag” i fritidspædagogisk forstand: sociale kompetencer, krop & sundhed, kreativ udvikling og verden omkring os.

Vi anser Sorgenfriskolen som et helhedstilbud og vægter derfor at fritidstilbuddet er af høj kvalitet.